CE: (Товарен автомобил с ремарке или полуремарке)

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория „С” и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг. Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

Цена на курса – 1150 лева (Изпитните такси са включени в цената)

За да започнете курса, се изискват навършени 21 години и една година след завършен курс за категория “C”.
Необходими документи:

– Диплома за завършено основно, средно или висше образование
– Свидетелство за управление на МПС
– Лична карта
– Паспортна снимка.

Обучението за категория „СЕ“ е теоретично и практическо.

Изпитът се състои от 3 части:
– теоретична – решава се една изпитна листовка с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки.
– полигон – изпълнение на елементи и закачане и откачане на ремарке.
– практическа – управление на камион с ремарке в градски и извънградски условия.
По изискване на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация (ИА “АА”) Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред (ИА “АА”).

Важно!
Курсът може да се плаща и на вноски