ADR

І. Основен курс
за превоз на опасни товари.
Продължителност – 3 дни
Изпит:
1. Основен курс – тест с 30 въпроса за 60 мин. (допустими грешки – 6)

ІІ. Основен курс + цистерни
за превоз на опасни товари и за превоз на товари в цистерни
Продължителност – 5 дни
Изпити:
1. Основен курс – тест с 30 въпроса за 60 мин. (допустими грешки – 6)
2. Цистерни – тест с 15 въпроса за 30 мин. (допустими грешки – 3)