А: (Мотоциклети и триколесни МПС с мощност над 15 кВ)

Категория А дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Курсът за категория А включва теоретична и практическа подготовка:

 •  Теоретично обучение:
 • при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
 • за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета

Практическо обучение:

Практическото обучение включва 20 учебни часа управление на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и управление в градски условия градски условия. Обучението на полигон представлява изпълнение на 5 елемента.

Цена на курса – 700 лева (Изпитните такси са включени в цената)

Забележка:

 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А1, е по намален хорариум от 14 учебни часа.Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.
 • Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 7 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ДАИ-практика.

 

Изпит за категория А:

 • Изпита за категория А се състои от 2 части:
 • Полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория В.
 • Полагане на практически изпит на полигон и управление в градски условия. Кандидатите, които притежават категоря В се явяват само на практически изпит.

Необходими документи:

 1.     Копие на лична карта
 2.     Копие на диплома за завършено най малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.;
 3.     Свидетелство за управление на МПС минимум категория В /ако притежават такова/.
 4.     Снимка.

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.

При обучението предоставяме каски и ръкавици. Всяка друга защитна екипировка може да бъде използвана, ако разполагате с лична такава.

Препоръчваме употребата на лични каска и ръкавици за по-добри хигиенни условия при обучението.