Учебен център Продрайв -2017 е фирма, занимаваща се с провеждането на курсове и обучаването на водачи за различни категории автомобили. Опитни преподаватели с висок професионализъм осигуряват качеството и успеха на обучението. Фирмата разполага с добре оборудван кабинет за теоретичната подготовка на курсистите при изучаване на Закона за движение по пътищата, правилника за прилагането му и безопасността на движението. Целта на Продрайв – 2017 е да подготви всеки от вас да изпитва удоволствие от управлението на автомобила и всички положителни емоции, свързани с него.