Трактори и комбайни

Изисквания към лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за работа с техниката

Условията, на които следва да отговарят лицата за придобиване на право­способност за работа с техниката, са:

 

а) навършени 18 години;

б) придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);

в) завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;

г) завършено основно образование;

 

Необходими документи за записване в курс за категория Твк:

 

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование;
  • Копие от шофьорска книжка и контролен талон;