Електрокари и мотокари

С електрокари и мотокари, използвани за товаро-разтоварни и транспортни дейности в предприятията на територията на Република България, могат да работят само лица, които са придобили или на които им е призната правоспособност по реда на Наредба № 1 от 10 април 2006г. и притежават свидетелство за работа с тях.

Кандидатите  трябва да :

  • Имат навършени 18 години;
  • Да са физически и психически здрави и годни за упражняване на професията;

Необходими документи за записване в курс:

 

  • копие от диплома за завършено образование;
  • копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
  • копие от шофьорска книжка за управление на МПС;
  • медицинско свидетелство с попълнено заключение от лекаря, че лицето е физически и психически здраво и годно да упражнява професията;
  • снимки паспортен формат – 2 бр.;
  • заявление (по установен образец) за приемане за обучение

 

За удължаване на правоспособност ( поддържане и актуализиране на придобитата правоспособност на всеки 5 години). За удължаването на правоспособността, лицата, с придобито и изтичащо свидетелство за правоспособност, се явяват на опреснителен курс.