D-категория

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория „D” има право да управлява автомобил, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Цена на курса – 1150 лева (Изпитните такси са включени в цената)

За да започнете курса за категория „D”, се изискват:

– Навършени 24 години.

– Две години след завършен курс за категория “C”, или една година след придобиване на категория “D1”

Необходими документи:

–  Психо;
–  Паспортна снимка;
–  Диплома за завършено основно, средно или висше образование.

Обучението за категория “D” е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части:
– теоретична – решава се една изпитна листовка с общо 15 въпроса с разрешени не повече от 4 наказателни точки.
– практическа – управление на автобус в градски и извънградски условия.

Важно!
Курсът може да се плаща и на вноски