BE: (Лек автомобил с ремарке или платформа с обща маса до 7000 кг.)

Курсът включва практическа подготовка. Управлението се провежда на полигон и управление на автомобил с ремарке в градски условия.

За да започнете курса за категория “ВЕ” се изискват:

  1. Свидетелство за управление категория “B”
  2. Копие на диплома за завършено основно, средно или висше образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас;
  3. Лична карта;
  4. Паспортна снимка.

Цена на курса – 700 лева (Изпитните такси са включени в цената)

Обучението е практическо. Изпитът се състои от 2 части:
– полигон – изпълнение на елементи.
– практическа – управление на автомобил с ремарке в градски условия.

Важно!
Курсът може да се плаща на вноски.