ПСМ

Необходими документи:

1. Копие от лична карта ( декларация за съответствие на имената при необходимост );
2. Декларация за доброволно и информирано съгласие “ПРОДРАЙВ 2017” да обработва лични данни за целите на курса;
3. Документ за образование:
– копие на диплома за най-малко основно образование, когато на обучаваните им е необходимо само “Свидетелство за правоспособност” (обр.3-114 на МОН);
– Копие на свидетелство за завършено средно или висше образование или удостоверение за завършен 10 клас, когато на обучаваните им е необходимо и „Удостоверение за професионална квалификация”( обр. 3-37 на МОН);
4. Медицинско свидетелство;
5. Снимка за документи – 2 бр.;
6.*Копие на шофьорска книжка;

В зависимост от вида работа която извършват, пътните и строителни машини са :

Багер

Фадрома (Челен товарач)

Грейдер

Скрепер

Багер

Булдозер

Валяк

Асвалтополагаща машина