ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Курсът за  „Професионална компетентност” или така наречената „Квалификационна карта на водача” е вид обучение, предназначено за водачите, които превозват пътници или товари.

„Квалификационна карта на водача” е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат.  С; СЕ; D, както и тези, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

Курс за придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници или товари по наредба № 41 за начално или периодично обучение започва всеки петък.

Необходими документи за записване на курс за професионална компетентност за превоз на пътници или товари :

  • Копие от лична карта;
  • Копие на свидетелство за управление на МПС;
  • Копие на талон.

Курсът за професионална компетентност за превоз на пътници или товари е с продължителност около 10 дни.

Обучението се състои от две части теоретична и практическа.

Има два вида обучение:

Начално обучение

На начално обучение подлежат всички водачи които са придобили съответната категория както следва:

– С или СЕ- след 10.09.2009г.

– D или DЕ- след 10.09.2008г.

След завършване на курса кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.

Периодично обучение

На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:

– С или СЕ преди 10.09.2009г.

– D или DЕ преди 10.09.2008г.

След завършване на курса кандидатите не полагат изпит.

*Карта за квалификация на водач на МПС / Driver qualification card

Обучението и картата, която е издадена от съответната Автомобилна администрация (ИА “АА”) имат валидност 5 години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването й всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението се издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Автомобилна администрация (ИА “АА”), след което се изчаква изработката на самата карта.